martes, 27 de noviembre de 2012

DNI KUBAŃSKIE W CESLA

W DNIACH 29 i 30 LISTOPADA 2012 ROKU ODBĘDZIE SIĘ SERIA SPOTKAŃ NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CESLA A POŚWIĘCONYCH KUBIE, KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ REALIZOWANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO QUO VADIS CUBA? IMPLIKACJE DLA EUROPY I POLSKI. PONIŻEJ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TEMATYKI I MIESCA SPOTKAŃ:


29 LISTOPA, g. 12.00, miejsce: CESLA UW, Warszawa, De la sociedad corporativa a la generación Anonymous: retos globales que Cuba encuentra hoy (Od społeczeństwa korporacyjnego do pokolenia Anonymous: globalne wyzwania dla współczesnej Kuby) wygłosi Joaquin Badajoz (dziennikarz i publicysta, dyrektor wykonawczy wersji hiszpańskojęzycznej czasopisma Cosmopólitan). Wykład odbędzie się w jęz. hiszpańskim. zaproszenie na wykład (kliknij tutaj)

29 LISTOPADA, g. 16.20, miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Budynek Humanistyki, UMCS, Lublin, Cuba: un espejismo de la izquierda (Kuba: iluzja lewicy), wygłosi pisarz kubański Ladislao Aguado, spotkanie koordynuje dr. Katarzyna Krzywicka. Wykład odbędzie się w języku hiszpańskim

30 LISTOPADA,
g. 18.00, miejsce: bar Grawitacja, ul. Browarna 6, Warszawa, Música, nacionaliso e ideología en la Cuba del siglo XXI (Muzyka, nacjonalizm i ideologia na Kubie XXI wieku), wygłosi pisarz Ladislao Aguado. Spotaknie tłumaczone na j. polski. Organizowane w ramach Latynoandrzejek we współpracy z wydawnictwem Claroscuro

No hay comentarios:

Publicar un comentario