dzienniki rowerowe

na lotnisku w Moskwie

Witam na łamach "Dzienników Rowerowych"

Tę część naukowego bloga, poświęcona zostanie na zrelacjonowanie przebiegu naukowej wyprawy zrealizowanej na potrzeby projektu badawczego "Quo Vadis kuba? ..." . Sytuacja na Kubie, w której społeczeństwo znajduje się w izolacji informacyjnej z ograniczonym dostępem do internetu, nie sprzyja prowadzeniu "na żywo" dzienników internetowych. Dlatego, chociaż post factum,  mam nadzieję, że dostarczy nie mniej wrażeń i zachęci wielu do podjęcia próby poznania Kuby, jej mieszkańców i przyrody.

Wyjazd zorganizowany został między 21 marca a 10 kwietnia 2012 roku, zakładał przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z ludnością według zaprojektowanych wcześniej scenariuszy oraz obserwacje zjawisk społecznych i gospodarczych  na obszarach wiejskich i miejskich. Aby zagwarantować sobie jak największą samodzielność w poruszaniu się i autonomię, wyprawa pomyślana została jako rowerowa. Z tego też powodu dobór osób, które mogłyby zrealizować cele badawcze a także być pomocne w ich osiągnięciu nie był przypadkowy. W wyprawie udział wzięli:
 przed wyjazdem w teren
1. dr Katarzyna Dembicz (koordynator projektu)
2. mgr Ewelina Biczyńska (współwykonawca projektu, pracownik TNS OBOP, odpowiedzialna za scenariusze wywiadów)
3. mgr Wojciech Doroszewicz (pracownik CESLA, doktorant WGiSR UW, przyrodnik)
4. mgr Oscar Barboza Lizano (latynoamerykanista, biolog tropikalny, pracownik dydaktyczny UNED - Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica)
5. mgr Wojciech Osiński (dziennikarz, absolwent CESLA) oraz dwie studentki CESLA piszące prace magisterskie natemat  procesów społecznych na Kubie:
6. Zuzanna Malanowska 7. Monika Świetlik

przed wylotem z Warszawy
W sumie siedem odważnych i zdeterminowanych osób.

Ustalona trasa wyprawy odpowiadała wymogom analitycznym projektu, tak aby móc wychwycić różnice przestrzenne w zjawiskach społecznych zachodzących na Kubie a osoby z którymi przeprowadzane były rozmowy reprezentowały różne grupy społeczne, wiekowe i etniczne.
W sumie na rowerach przejechaliśmy 700 km (chociaż trasa obejmuje ok. 1000 km) i przeprowadziliśmy ponad 60 pogłębionych wywiadów.

Zapraszam serdecznie do odwiedzania naszego dziennika podróży i mam nadzieję, że przez najbliższe tygodnie będziecie Państwo mogli dowiedzieć się czegoś nowego, interesującego o Kubie.


Katarzyna Dembicz.

Wyprawa rowerowa "Quo vadis Cuba ? "

KOLEJNE WPISY DRUKOWANE NA STRONIE GŁÓWNEJ:

1. "Dzienniki Rowerowe" (23-24 marca 2012 - Hawana) http://quovadiscuba.com/
2. "Dzienniki Rowerowe" część 2 (25 marca 2012, z Hawany do Guanajay, przez San Antonio de los Baños) http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/04/dzienniki-rowerowe-czesc-2-25-marca.html
3. "Dzienniki Rowerowe" cz. 3 (26 marca 2012, Z Guanajay do Soroa, przez Las Terrazas)
 http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/05/dzienniki-rowerowe-cz-3-26-marca-2012-z.html
4.  "Dzienniki Rowerowe" cz. 4 (27 marca 2012, z Soroa do San Cristobal)
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/05/dzienniki-rowerowe-cz-4-27-marca-z.html
5.  "Dzienniki Rowerowe" cz. 5 (28 marca 2012, z San Cristobal do Etronque de Herradura) 
http://www.quovadiskubapl.blogspot.com/2012/05/dzienniki-rowerowe-cz-5-28-marca-z-san.html 
6.  "Dzienniki Rowerowe" cz. 6 (29 marca 2012, z Etronque de Herradura do Pinar del Rio)
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/05/dzienniki-rowerowe-cz-6-29-marca-2012-z.html
7.  "Dzienniki Rowerowe" cz. 7 (30 marca 2012, Pinar del Rio)
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/06/dzienniki-rowerowe-cz-7-30-marca-2012.html
8.  "Dzienniki Rowerowe" cz. 8 (31 marca 2012, z Pinar del Rio do Nueva Paz y La Lanza)
http://www.quovadiskubapl.blogspot.com/2012/06/dzienniki-rowerowe-cz-8-31-marca-2012-z.html
9. "Dzienniki Rowerowe" cz. 9 (1 kwietnia 2012, z  La Lanza do Jaguey Grande) http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/08/dzienniki-rowerowe-cz-9-1-kwietnia-2012.html
10. "Dzienniki Rowerowe" cz. 10 (2 kwietnia 2012, z  Jaguey Grande do Playa Larga) 
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
11. "Dzienniki Rowerowe" cz. 11 (3 kwietnia 2012, z  Playa Larga do Cardenas)
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/09/dzienniki-rowerowe-cz-11-3-kwietnia.html 
12."Dzienniki rowerowe" cz. 12, 4 kwietnia 2012 (z Cárdenas do Varadero
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/09/dzienniki-rowerowe-cz-12-4-kwietnia.html

13."Dzienniki rowerowe" cz.13, 5 kwietnia 2012 (z Varadero do Matanzas
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/10/dzienniki-rowerowe-cz13-5-kwietnia-2012.html
14."Dzienniki rowerowe" cz.14, 6 kwietnia 2012 (dzień w Matanzas) 
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2012/10/dzienniki-rowerowe-cz14-6-kwietnia-2012.html 
15. http://quovadiskubapl.blogspot.com/2013/01/dzienniki-rowerowe-cz15-7-kwietnia-2012.html
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2013/01/dzienniki-rowerowe-cz15-7-kwietnia-2012.html

16."Dzienniki rowerowe" cz.16 ostatnia, 8-9 kwietnia 2012 (z Boca de Jaruco do Hawany i dzień w Hawanie)
http://quovadiskubapl.blogspot.com/2013/01/dzienniki-rowerowe-cz16-ostatnia-8-9.html 

 
 
 

1 comentario: