viernes, 3 de agosto de 2012

"Na rzecz lepszej i możliwej Kuby" (Por una Cuba mejor y posible)


Tak zatytułowany został list otwarty, a w zasadzie odezwa skierowana do rządu kubańskiego ale również do opinii międzynarodowej.
Podpisana przez kilkadziesiąt osób, w tym intelektualistów, artystów i opozycjonistów z Kuby i zagranicy (Yani Sánchez, Carlos Alberto Montaner, Manuel Cuesta Morua), ma na celu nawoływanie do stworzenia płaszczyzny do wewnętrznej debaty na temat Kuby. Pomimo, że zawiera wiele bardzo wyidealizowanych postulatów, jeden elementem powinien zwrócić szczególną uwagę - to przekonanie, że Kuba znajduje się w przełomowym dla niej momencie.
Czytając nasze "dzienniki rowerowe" takie wrażenie Szanowni Czytelnicy mam nadzieję odnieśli. Przyczynia się do tego coraz mniejsze zaangażowanie młodych Kubańczyków w działalność polityczną i niewielka ich wiara (albo wręcz jej brak), że rewolucja jeszcze może coś zmienić w kraju. Jednocześnie powolny ferment dokonuje się za sprawą wprowadzanych zmian gospodarczych i urynkawianiu niektórych obszarów gospodarki Kuby.
A o przyszłym kierunku zmian powinni, jak stwierdzają autorzy listu, decydować sami Kubańczycy - ci mieszkający na wyspie jak i poza nią, podejmując pluralistyczny dialog w warunkach poszanowania praw człowieka i wolności obywatelskich.
Apel wzywa do pokojowych działań, bez rozlewu krwi zarówno ze strony opozycji jak i rządzących. Podkreśla, że Kuba powinna byś suwerennym państwem, wolnym od obcych wojsk i baz wojskowych a jej obywatele powinni zdecydować o przyszłości bazy Guantánamo. Poruszenie kwestii baz wojskowych to zapewne reakcja na doniesienia o zainteresowaniu Rosji ponowną instalacją na Kubie obiektów wojskowych.
Apel kończy stwierdzenie: "Ostrzegamy, że nie tylko lepsza Kuba jest możliwa ale również taka jaką znamy teraz albo gorsza. Decyzja należy do samych Kubańczyków. Przyszedł czas na merytoryczne decyzje"
Czy rzeczywiście społeczeństwo Kuby jest gotowe na jakiekolwiek zmiany? Przez dziesiątki lat starając się stawić czoła permanentnemu kryzysowi gospodarczemu z jednym celem, 'załatwić' podstawowe produkty domowe, może zapomniało że istnieją jeszcze inne marzenia do osiągnięcia niż tylko wyjazd z wyspy (o czym myśli wielu młodych ludzi na Kubie).
 
Apel dostępny na  http://www.elnuevoherald.com/2012/08/02/1266519/intelectuales-y-opositores-hacen.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario