martes, 27 de noviembre de 2012

DNI KUBAŃSKIE W CESLA

W DNIACH 29 i 30 LISTOPADA 2012 ROKU ODBĘDZIE SIĘ SERIA SPOTKAŃ NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CESLA A POŚWIĘCONYCH KUBIE, KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ REALIZOWANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO QUO VADIS CUBA? IMPLIKACJE DLA EUROPY I POLSKI. PONIŻEJ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TEMATYKI I MIESCA SPOTKAŃ:


29 LISTOPA, g. 12.00, miejsce: CESLA UW, Warszawa, De la sociedad corporativa a la generación Anonymous: retos globales que Cuba encuentra hoy (Od społeczeństwa korporacyjnego do pokolenia Anonymous: globalne wyzwania dla współczesnej Kuby) wygłosi Joaquin Badajoz (dziennikarz i publicysta, dyrektor wykonawczy wersji hiszpańskojęzycznej czasopisma Cosmopólitan). Wykład odbędzie się w jęz. hiszpańskim. zaproszenie na wykład (kliknij tutaj)

29 LISTOPADA, g. 16.20, miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Budynek Humanistyki, UMCS, Lublin, Cuba: un espejismo de la izquierda (Kuba: iluzja lewicy), wygłosi pisarz kubański Ladislao Aguado, spotkanie koordynuje dr. Katarzyna Krzywicka. Wykład odbędzie się w języku hiszpańskim

30 LISTOPADA,
g. 18.00, miejsce: bar Grawitacja, ul. Browarna 6, Warszawa, Música, nacionaliso e ideología en la Cuba del siglo XXI (Muzyka, nacjonalizm i ideologia na Kubie XXI wieku), wygłosi pisarz Ladislao Aguado. Spotaknie tłumaczone na j. polski. Organizowane w ramach Latynoandrzejek we współpracy z wydawnictwem Claroscuro

domingo, 18 de noviembre de 2012

Ankieta "Moja wizja Kuby"

Drodzy Czytelnicy
W ostatnich tygodniach nasze wysiłki skoncentrowane były na zbieraniu informacji na temat Kuby wśród różnych społeczności. Nasz projekt "Quo Vadis Kuba?" zakłada wzięcie pod uwagę jak najszerszej gamy czynników, które mogą kształtować i warunkować rozwój i przyszłość Kuby. Jednym z takich elementów jest indywidualna wizja Kuby, funkcjonująca zarówno wśród mieszkańców Wyspy jak i Kubańczyków mieszkających poza nią. W tym celu stworzyliśmy dwa rodzaje ankiet, jedną skierowaną do Kubańczyków mieszkających na wyspie http://webankieta.pl/ankieta/woc3c6m6f568 a drugą do kubańskich emigrantów http://webankieta.pl/ankieta/woc3c5jvp20w. Obie udostępnione zostały w formie on-line i są anonimowe.
Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszym przypadku uzyskanie jakichkolwiek informacji może być trudne, jednakże nawet niewielka liczba wypełnionych ankiet będzie stanowić uzupełnienie do wywiadów i ankiet zebranych w czasie naszego pobytu na Kubie na przełomie marca i kwietnia br. 
Drugą, należy uznać już w tym momencie za sukces. Aktualnie odpowiedziało na nią ponad 270 respondentów!

Innym obszarem naszych badań jest chęć poznania opinii na temat aktualnej sytuacji na Kubie wśród akademickiej młodzieży europejskiej. W tym celu stworzyliśmy kilka wersji językowych tej samej ankiety. Projekt zakłada analizę implikacji jakie mogą mieć ewentualne zmiany na Kubie dla Europy i Polski. Wydaje się, że poznanie zdania osób - przyszłych decydentów i przedsiębiorców europejskich na temat Kuby jest bardzo ważne.
Podobnie jak wcześniej omawiane, ankiety te również są anonimowe i dostępne on-line. 
Wersja w języku polskim dostępna jest na stronie http://webankieta.pl/ankieta/woc3c12xpvgc
Wersja w języku hiszpańskim http://webankieta.pl/ankieta/woc3c3bwl2rq
Wersja w języku francuskim http://webankieta.pl/ankieta/woc3c1e7udti
Wersja w języku niemieckim http://webankieta.pl/ankieta/woc3c3bpix5i 

Jeszcze tylko przez kilka tygodni będzie istniała możliwość ich wypełnienia. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne uczestnictwo w tym przedsięwzięciu i wypełnienie ankiety oraz rozpropagowanie jej wśród swoich bliższych i dalszych znajomych.

Dziękuję serdecznie za pomoc
Katarzyna Dembicz