domingo, 19 de octubre de 2014

Mijają 54 lata od nałożenia embarga przez USA na Kubę
Percepcja Kuby i relacji kubańsko – amerykańskich w Stanach Zjednoczonych zaczyna ulegać zdecydowanej zmianie. To już nie kwestia debaty w ograniczonych kręgach intelektualnych czy politycznych. Ostatnie wydarzenia wskazują na coraz szerszy krąg zainteresowanych normalizacją stosunków między oba państwami i zniesieniem embarga USA wobec wyspy, które wprowadzone zostało 54 lata temu, 19 października 1960 r.

Przyniosło ono katastrofalne skutki dla społeczeństwa i gospodarki kubańskiej, jednakże w żadnej mierze nie spowodowało oczekiwanych przez Stany Zjednoczone zmian politycznych na Wyspie ani tym bardziej izolacji Kuby na arenie międzynarodowej.

Dzisiaj zarówno część przedsiębiorców jak i polityków amerykańskich przychyla się do zmiany stanowiska USA i zniesienia blokady, która już nie ogranicza przepływu towarów,  a jest tylko barierą dla świata biznesu USA w wyścigu o jak najlepsze „miejsca” w kubańskiej gospodarce.

Coraz częściej padają słowa i gesty ze strony najważniejszych polityków USA przychylne Kubie. Niezapomniany uścisk dłoni R. Castro i B. Obamy , czy wypowiedziane ostatnio słowa J.Kerry, który publicznie doceniał zaangażowanie Kuby w walce z ebolą w Afryce.

Do tego chóru zaczyna dołączać prasa USA. Ostatnio opublikowane artykuły w Washington Post i  New York Times są tego najlepszym dowodem.

Jeśli droga konfrontacji nie przyniosła przez ponad pół wieku rezultatu, może czas zacząć dialog?


Polecam lekturę w New York Times (dostępną również w j. hiszpańskim) http://www.nytimes.com/2014/10/12/opinion/sunday/end-the-us-embargo-on-cuba.html

Katarzyna Dembicz