miércoles, 12 de diciembre de 2012

KUBA ODNAWIA SZEREGI?


Media podały informację, iż podczas V Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby (PCC) zaakceptowana została, przedstawiona przez Raula Castro, kandydatura Bruno Rodrígueza Parrilla na członka Biura Politycznego tejże partii.
Skąd takie zainteresowanie mediów tym mianowaniem?
Komentarze ogólne, również prasy kubańskiej, oceniają ten ruch jako kontynuację polityki odnawiania szeregów partyjnych i rządowych, zatwierdzonej zresztą podczas zeszłorocznego VI Kongresu Partii Komunistycznej Kuby (16-19 kwietnia 2011). Większość członków Biura Politycznego piastuje również wysokie stanowiska państwowe, łącznie z funkcją prezydenta i wiceprezydentów. Komunistyczna Partia Kuby powołana do życia oficjalnie 3 października 1965 roku, powstała z przekształcenia Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba na bazie Zintegrowanych Organizacji Rewolucyjnych (w tym M-26-7).
Przyjrzyjmy się więc składowi Biura Politycznego PCC. Średnia wieku tego gabinetu to 67,5 roku. Wartości te chociaż dosyć wysokie, nie budzą już takiego przerażenia jak jeszcze parę lat temu (przed 2009 rokiem), kiedy dokonały się pierwsze ważniejsze wymiany pokoleniowe, a średnia wieku przekraczała wówczas znacząco 70 lat. Jednak 3 osoby piastujące również urząd Prezydenta Rady Państwa i dwóch wiceprezydentów ma powyżej 80 lat. Cechą jednak charakterystyczną tego politycznego gremium jest przewaga wojskowych. Z 16 członków połowa związana jest bezpośrednio z Siłami Zbrojnymi Kuby (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Dopiero od 2009 roku, po formalnym objęciu przez Raula Castro władzy, zaczęto wprowadzać pewne nieśmiałe zmiany personalne idące w kierunku odmładzania i również odideologizowania kadr politycznych. Na trzy osoby zwraca się szczególną uwagę: byłego ministra gospodarki a dziś wiceprezydenta rady państwa Marino Murillo lat 51, Miguela Díaza-Canel Bermudeza lat 52 - wicepremiera i wiceprezydenta oraz Bruno Rodrigueza ministra spraw zagranicznych. Do grupy tej należy dodać jedyną kobietę w Biurze Politycznym PCC, mającą poniżej 50 lat, Mercedes López. Czy są to zabiegi reformatorskie? Jeśli spojrzymy na to szerzej, z perspektywy również nieśmiałych zmian gospodarczych, można stwierdzić, że Raul Castro  jako pragmatyk, przewiduje że żyć wiecznie nie będzie i przygotowuje następcę bądź ewentuanych następców. Czy jednak będzie to jedna z tych wymienionych wyżej osób czy raczej będziemy świadkami rodzinnej sukcesji, trudno dzisiaj powiedzieć. Sami Kubańczycy w kraju i na emigracji nie są zgodni co do przewidywań. Dla osób jednak walczących o równy dostęp do stanowisk państwowych zastanawiający może być fakt, iż w grupie tej reprezentacja kobiet jest w zasadzie żadna a większość z osób ma europejskie pochodzenie. Poniżej aktualny skład Biura Politycznego Komunistycznej Partii Kuby:

Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego PCC: Raúl Castro Ruz (ur. 1931) Prezydent Rady Państwa, Premier (wojskowy)

Drugi Sekretarz: José Ramón Machado Ventura (ur. 1930), Wiceprezydent Rady Państwa

Członkowie
 • Ramiro Valdés Menéndez (ur. 1932), Wiceprezydent Rady Państwa (wojskowy)
 • Abelardo Colomé Ibarra (ur. 1939), Wiceprezydent Rady Państwa (wojskowy)
 • Julio Casas Regueiro (ur. 1936), (wojskowy)
 • Esteban Lazo Hernández (ur. 1944)
 • Ricardo Alarcón de Quesada (ur. 1937), Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego
 • Miguel Díaz-Canel Bermúdez, (ur. 1960) Wicepremier Kuby, Wiceprezydent Rady Państwa
 • Leopoldo Cintra Frías (ur. 1941) Minister Sił Zbrojnych (wojskowy)
 • Ramón Espinosa Martín (ur. 1939) (wojskowy)
 • Álvaro López Miera (ur. 1943) (wojskowy)
 • Salvador Valdés Mesa (ur. 1950) działacz związkowy
 • Mercedes López Acea (ur. 1964)
 • Marino Murillo Jorge (ur. 1961) Wiceprezydent Rady Państwa
 • Abdel Izquierdo Rodríguez, (ur. 1947) Minister Planowania i Gospodarki
 • Bruno Rodríguez (ur. 1958), Minister Spraw Zagranicznych
źródło
http://www.granma.cu/espanol/cuba/12diciem-insiste.html
http://www.elnuevoherald.com/2012/12/12/1362722/canciller-rodriguez-asciende-a.html